Archive for the ‘Office 365’ Category

Digital transformation / Digitale transformatie

september 6, 2016

Microsoft geeft graag aan waar ze mee bezig is en probeert dat te vatten in één duidelijke kreet. Nu is dat Digital transformation en vertaald wordt dat dan Digitale transformatie.

Ook voor mij nu niet zo’n direct te plaatsen term dus eerst maar eens opzoeken:
transformatie:
Het woord transformatie heeft over het algemeen te maken met het overgaan van de ene vorm in de andere vorm

Het lijkt er op dat er dus bedoeld wordt:

Overgang in de digitale wereld

In hoeverre dat nu daadwerkelijk een transformatie is, hangt in grote mate af waar je op dit moment staat met je IT. Veel, bijna allemaal, van mijn klanten zijn al over op Office 365 of zijn er nu mee bezig. Daar heeft een deel van de transformatie al plaatsgevonden. Een deel omdat Office 365 aanschaffen en de software installeren, echt alleen maar de eerste stap is…

De echte transformatie van O365 zit in het toepassen van de mogelijkheden…

Wil je de mogelijkheden echt toepassen, moet je toch je manier van werken (die je al jaren hebt toegepast en succes heeft opgeleverd) aanpassen. Ik kom daar zeker op terug

Advertenties